czwartek, 25.07.2024
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE

 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) –Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z dn. 04.05.2016r.

ADMINISTARCJA

Administratorem danych jest Carmen Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Warszawska 93

Serwis – serwis internetowy prowadzony jest przez Administratora pod adresem www.carmen.biz.pl

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU I PÓŹNIEJSZYCH OPERCJI HANDLOWYCH.

Serwis internetowy www.carmen.biz.pl służy do zapoznania się z informacjami o firmie Carmen Polska Sp. z o.o.  jej ofertą, aktualnych promocjach  oraz do przesyłania zamówień. Zamówienie może być złożone jeżeli Użytkownik dokona rejestracji podczas której będzie poproszony o podanie niezbędnych danych. 

Podanie danych  typu (login, hasło, imię nazwisko, numer telefonu, adres e mail, stanowisko, dane firmy, lokalizację punktów sprzedaży i unikalny kod  identyfikacyjny - KPL)  jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne aby założyć konto, przesyłać zamówienia i dokonać transakcji handlowych. Podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

Na stronach serwisu wyświetlane są treści marketingowe. Za pośrednictwem poczty e-mail, SMS lub MMS przesyłane są na podany podczas rejestracji adres: oferty zakupu, aktualne promocje, informacje rynkowe oraz inne informacje związane z marketingiem usług i produktów.

Dane są gromadzone w specjalnych plikach i przetwarzane na potrzeby świadczenia usług. Gromadzone są dane typu  adres IP, informacje za pośrednictwem plików cookie. Administrator  wykorzystuje je również na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego działania systemu informatycznego oraz w celach statystycznych i analitycznych. 

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi  przysługuje prawo do dostępu do własnych danych,  sprostowania lub poprawienia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorującego. 

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z obowiązku świadczenia usług, przepisów prawa i ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

 

PRZEKAZYWNIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są udostępniane w związku z wywiązywaniem się z umów z podmiotami trzecimi, np. grup zakupowych (o ile Użytkownik do nich należy), producentami i dostawcami produktów z oferty Carmen Polska Sp. z o.o. Są również przetwarzane w celu windykacji należności oraz realizacji działań marketingowych.

 

Gromadzone dane będą przekazywane i przetwarzane podmiotom zewnętrznym  ale tylko w celu właściwej realizacji usług np. kurierom, firmie obsługującej system informatyczny, podmiotom uprawnionym z mocy prawa.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator na bieżąco monitoruje proces przetwarzania danych i odpowiednio je chroni. Zapewnia dostęp do danych tylko osobom upoważnionym. 

 

KONTAKT

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: bok@carmen.biz.pl

 

ZGODA

Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Carmen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja2018r ochronie danych osobowych  tj .Dz. U. 2019.1781

 

 

Polityka prywatności firmy Carmen Polska Sp. z o.o. jest stale modyfikowana i dostosowywana do obowiązujących wymogów prawa. 

 

 

  
Design: Ferrodo Computer sp. z o.o.
app. ver. 2.9.2 Copyright © 2006-2018 Carmen Polska Sp z o.o.